Med Hans Buch A/S’ overtagelse af handelsvirksomheden G & O Trading ApS vokser Fritz Schur Technical Group igen. Med en omsætning på over en halv milliard kroner styrker gruppen sin position som en af Danmarks førende handels- og rådgivningsvirksomheder inden for hydraulik, pneumatik, pumper, procesteknik, instrumentering, el-teknik, jernbane og marine.

Fritz Schur Technical Group, bestående af selskaberne Hans Buch A/S, Johs Thornam A/S og Fritz Schur Teknik A/S, har pr. 4. maj 2016 overtaget alle aktiviteter i den danske handels-virksomhed G & O Trading ApS og beskæftiger dermed nu 200 medarbejdere. Opkøbet af G & O Trading ApS er et supplement til Fritz Schur Technical Groups organiske vækst og styrker gruppens tekniske kompetence og produktbredde inden for bl.a. pumper, procesmekanik, leisure marine og marineteknik.

Administrerende direktør i Fritz Schur Technical Group, Mads-Ole Astrupgaard, siger om opkøbet: – G & O Trading er en veldrevet virksomhed med kompetente og erfarne medarbejdere. Tilføjelsen af G & O Trading vil styrke og udvide gruppens forretningsplatform, idet de supplerer med yderligere strategiske produkter til vores fokuskunder, ligesom vi tilfører hele gruppen endnu flere kompetencer, der giver mere tyngde i forhold til større kunder og strategiske leverandører.

– Fritz Schur Technical Group vil fortsat være en væsentlig udbyder af højt profilerede produkter og være med til at drive udviklingen af bæredygtige løsninger til industrien, eksemplificeret ved G & O Tradings kompetencer inden for industri-, marine- og jernbanemarkedet. G & O Tradings marinedel, som især er kendetegnet ved forhandlingen af Yanmar og agenturer og produkter rettet mod fritidssegmentet, vil blive lagt ind under Johs Thornam A/S, mens de øvrige aktiviteter vil fortsætte under navnet G & O Trading som et selvstændigt datterselskab under Hans Buch A/S uden ændringer i medarbejderstab, produktprogram eller daglige ledelse.

Adm. direktør i G & O Trading Mikkel Engsbro siger: – Vi er glade for, at det er en af dansk industris erfarne og fagligt tunge aktører, der nu er med til at udstikke kursen for G & O Trading. Det nye ejerskab vil give os et langsigtet perspektiv, og vi ser frem til at bidrage med vores kernekompetencer til vækst og fortsat udvikling af gruppens forretningsområder.

Opkøbet repræsenterer en langsigtet strategisk udvidelse af Fritz Schur Technical Groups forretning. – Med opkøbet vil vi fastholde højt specialiserede kompetencer med henblik på udvikling og fortsat ekspansion. Vi spreder forretningen primært inden for beslægtet virksomhed og tilfører yderligere viden, netop for at stå stærkere på en global markedsplads, understreger Mads-Ole Astrupgaard.