Vi værner om vores omdømme

Som virksomhed har vi også et ansvar for samfundet omkring os, og vi er os dette ansvar bevidst. Vi driver vores virksomheder i Fritz Schur Technical Group på en ansvarlig måde og med respekt for det enkelte menneske og for det samfund vi opererer i.

Vi ønsker at drive en forretningsmæssig sund virksomhed, og er klar over, at vores muligheder for dette i høj grad er afhængig af det omdømme og den tillid, som vi opnår hos vores samarbejdspartnere; det være sig kunder, leverandører, myndigheder eller andre. Det er det omdømme, som vi ønsker at værne om ved at have nedenstående regler og retningslinier for forretningsetik hos os.